Skip to content

Free University of Bozen - Bolzano

Renate Koroschetz

Renate.Koroschetz@unibz.it

+39 0471 012413

Sprachenzentrum
Universitätsplatz 1
39100
Bozen
Feedback / Infoanfrage