Skip to content

Freie Universität Bozen

Evelyn Holzner

Evelyn.Holzner@unibz.it

+39 0471 012203

BZ B1.13
Studierendensekretariat
Universitätsplatz 1
39100
Bozen